Management Briefs

Poland

Niezbędniki dla zapracowanej kadry menedżerskiej

Management Briefs publikuje lekkie w lekturze książki adresowane do zapracowanej kadry menedżerskiej.

Dostępne w ofercie tytuły obejmują zagadnienia szeroko pojętej wiedzy i umiejętności z dziedziny zarządzania, niezbędne dla kadry menedżerskiej.

Książki w formacie tradycyjnym oraz w wersji elektronicznej można nabyć na stronie www.ManagementBriefs.com

Wszystkie pozycje zawierają praktyczne rozwiązania, jakie mogą być wykorzystane przez menadżerów w codziennej pracy. Książki te są obecnie dostępne w większości księgarni (tradycyjnych i internetowych) na całym świecie - zarówno w formie konwencjonalnej, jak i elektronicznej. Istnieje także możliwość pobrania aplikacji iPhone i iPad za pośrednictwem iTunes.

Jeśli chodzi o stronę redakcyjną, Management Briefs korzysta ze znacznego wsparcia rozwijającej się międzynarodowej rady wydawniczej, której członkowie z dużym zaangażowaniem dokładają starań, aby na rynek trafiły właściwe pozycje, a ich styl w pełni odpowiadał marce.

Management Briefs chętnie przyjmuje zgłoszenia od potencjalnych autorów książek o tematyce biznesu, piszących w tym gatunku, jednocześnie w pełni rozumiejąc istotę trafnego przeniesienia książkowej wiedzy w sposób praktyczny do codziennej rzeczywistości swoich czytelników. Osoby zainteresowane pisaniem prosimy o kontakt: Frank@ManagementBriefs.com

Aktualna oferta książkowa

Be Interview-Wise : How to Prepare for and Manage Your Interviews (Rozmowa kwalifikacyjna i jak się do niej skutecznie przygotować)

Autor: Brian McIvor

Jeśli przygotowujesz się do rozmowy w sprawie pracy lub awansu zawodowego, ta książka okaże się cenną pomocą. Porusza ona kwestie rozmowy kwalifikacyjnej z punktu widzenia kandydata, z przykładami najczęściej zadawanych pytań oraz wskazówkami dotyczącymi odpowiedzi. Ćwiczenia w każdym rozdziale książki pomagają praktycznie zastosować oraz utrwalić zdobytą wiedzę. W obecnej sytuacji gospodarczej, gdzie miejsc pracy coraz mniej i o zatrudnienie coraz trudniej, ta pozycja zwiększy Twoje szanse na sukces.

Bullying & Harassment : Values & Best Practice (Mobbing - wartości i najlepsze praktyki)

Autorzy: Frank Scott-Lennon i Margaret Considine

Książka pomaga czytelnikowi przebrnąć przez grząski grunt zagadnień mobbingu, podkreślając potrzebę dążenia do nieformalnego porozumienia w tego typu sprawach, jako że sposób ten zwykle prowadzi do najkorzystniejszych rozwiązań. Osoby, którym sytuacje mobbingu nie są obce, znajdą w książce jasne wskazówki na temat najlepszych praktyk dotyczących zachowania. Procesy mediacji i prowadzenia dochodzeń również przedstawiono w sposób zrozumiały i praktyczny.

Career Detecti on: Finding & Managing your Career (W poszukiwaniu ścieżek kariery )

Autor: Brian McIvor

Career Detection ma na celu ustalenie kluczowych elementów kariery; ułatwia czytelnikowi sprecyzować, co dla niego oznacza sukces, co ma do zaoferowania oraz co zrobić, aby swoje plany wprowadzić w życie. Książka przeznaczona jest w szczególności dla osób pragnących dokładnie przeanalizować ścieżki swojej kariery. W książce znajdują się ćwiczenia, które w praktyczny sposób pomagają czytelnikowi określić, co dzieje się w jego życiu.

Emotional Intelligence (EQ): A Leadership Imperative (Inteligencja emocjonalna [EQ] i jej znaczenie dla liderów)

Autorzy: Daire Coffey i Deirdre Murray

Książka rozwiązuje tajemnicę inteligencji emocjonalnej (EQ) poprzez głębsze zrozumienie siły emocji, zrozumienie dlaczego inteligencja emocjonalna jest niezbędna dla dzisiejszych liderów; omawia zagadnienia kluczowych kompetencji prowadzących do efektywności na szczeblu osobistym i interpersonalnym oraz planu rozwoju EQ.

HR for Line Managers: B est Practice (Zagadnienia dobrych praktyk HR dla kierowników liniowych)

Autorzy: Frank Scott-Lennon i Conor Hannaway

Z pomocą tej książki osoby na stanowisku kierownika liniowego będą w stanie lepiej zarządzać swoim personelem. Znajdą tu również niezbędne dla swoich potrzeb, główne umiejętności z branży HR. Książka omawia kluczowe zagadnienia spotykane w pracy kierownika liniowego, m.in. postępowanie w przypadku skarg pracowniczych, procedur dyscyplinarnych, zarządzanie efektywnością pracowników (jednostek i zespołów), zarządzanie zaangażowaniem pracowników i zmianami.

Impactful Presentations : Best Practice Skills (Umiejętności prowadzenia efektywnych prezentacji)

Autor: Yvonne Farrell

Impactful Presentations przekazuje podstawową wiedzę i umiejętności prowadzenia lepszych prezentacji, jakie powinna posiadać kadra kierownicza. W książce znajdują się również liczne wskazówki i sugestie mające na celu ułatwienie przygotowania i przeprowadzenia prezentacji, m.in. jak efektywniej wykorzystać głos, kontakt wzrokowy, humor oraz jak przezwyciężyć napięcie nerwowe.

Marketing Skills: A Practical Guide (Umiejętności marketingowe - praktyczny przewodnik)

Autorzy: Garry Hynes i Ronan Morris

Praktyczna, trafnie napisana książka, która może służyć jako podręcznik dla osób zajmujących stanowisko dyrektora naczelnego, pragnących poszerzyć swą wiedzę z dziedziny marketingu oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą, którym zależy na zwiększeniu efektywności inwestycji marketingowych. Książka podkreśla praktyczne metody identyfikacji i pozyskiwania rynku, jak również doskonale traktuje temat marketingu cyfrowego.

Performance Management: Developing People & Performance (Zarządzanie efektywnością i rozwojem pracowników)

Autorzy: Frank Scott-Lennon i Fergus Barry

Książka zapewnia menedżerom przedsiębiorstw wszystko to, co powinni wiedzieć na temat kluczowych elementów zarządzania efektywnością oraz jego pomyślnego funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Budowa książki oparta jest na prostym modelu „Dialog-Oczekiwania-Ocena-Właściwe Podejście" (ang. D E F T - D = Dialogue, E = Expectations, F = Feedback and T = Timely Approach). Model ten ilustruje, jak poprzez pomyślny dialog na temat oczekiwań, lider zespołu może skupiać uwagę i motywować pracowników indywidualnie oraz zespołowo.

Proven Selling Skills: For High Performance Results (Personalne techniki sprzedaży - dążenie do poprawy wyników)

Autor: Ronan McNamara

Szczegółowa analiza najważniejszych personalnych technik sprzedaży oraz identyfikacja specyficznych metod rozwoju nowych firm i zwiększania sprzedaży. Czytelnicy znajdą w książce cenne wskazówki dotyczące doskonalenia technik kwalifikowania, oddziaływania, pokonywania trudności i zamknięcia transakcji. Oczy czytelników bez wątpienia otworzą się na nowatorskie strategie przeprowadzania kluczowych transakcji handlowych.

Project Management: A Practical Guide (Zarządzenie projektem - praktyczny przewodnik)

Autorzy: Dermot Duff i John Quilliam

Project Management pomoże Ci rozwinąć wszystkie niezbędne umiejętności z dziedziny zarządzania projektami. Po przeczytaniu książki będziesz w stanie planować i realizować projekty w sposób bardziej efektywny. Książka zawiera specjalne narzędzia do planowania i realizacji projektów, jak również trafne spostrzeżenia dotyczące budowy i kierowania efektywnym zespołem projektowym. Czytelnik znajdzie również praktyczne sposoby zarządzania kosztami projektu.

Redundancy: A Development Opportunity for You (Redukcja zatrudnienia możliwością rozwoju)

Autorzy: Frank Scott-Lennon, Brian McIvor i Fergus Barry

Ta pozycja stanowi pomoc skierowaną do osób, których miejsca pracy uległy likwidacji. Znajdują się w niej wskazówki, jak radzić sobie z początkowym wstrząsem i oceną sytuacji. W dalszej części, książka pozwala przeanalizować aktualne położenie oraz posiadane kwalifikacje, starając się naprowadzić na właściwą ścieżkę kariery. Książka traktuje także o umiejętnościach prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, które mogą wpłynąć na decyzję pracodawcy o zatrudnieniu właśnie Ciebie.

Safety Matters: A Guide to Health & Safety at Work (Znaczenie bezpieczeństwa - przewodnik bhp)

Autorzy: Adrian Flynn i John Shaw

Safety Matters zapewnia kadrze menedżerskiej narzędzia niezbędne do zrozumienia złożonej problematyki bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przesłanie jest proste - bezpieczeństwo bierze początek w zarządzie i jego zapewnienie powinno się znajdować na czele listy zadań każdego menedżera. Książka zawiera wszystkie wymagania i praktyki z dziedziny bhp, a przeznaczona jest dla tych menedżerów, którzy stają przed problemem dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa - co w dzisiejszej dobie oznacza w zasadzie każdego z nich!

Time Matters: Making the Most of Your Day (Znaczenie czasu - jak maksymalnie wykorzystać swój dzień)

Autor: Julia Rowan

Time Matters pomaga maksymalizować wykorzystanie czasu w celu osiągnięcia większej produktywności nie tylko na gruncie zawodowym, ale również we wszystkich innych aspektach życia. Książka prezentuje narzędzia niezbędne do optymalizacji czasu oraz uczy zarządzania terminarzem i stresem. Czytelnik znajdzie tu doskonałe porady dotyczące maksymalizacji czasu oraz zmiany starych nawyków. Ta książka stanowi niezbędnik dla osób, które uważają, że dzień jest za krótki na realizację codziennych potrzeb.

Nasi autorzy

Wszyscy nasi autorzy to doświadczeni konsultanci ds. zarządzania, którzy pracują z ludźmi biznesu w kraju i za granicą; posiadają również rozległe doświadczenie na szczeblu kierowniczym, jakie zdobyli w okresie poprzedzającym rozpoczęcie kariery konsultingowej.

Każdy z autorów w pełni rozumie wartość wydawniczą ManagementBriefs.com, czyli zdolność przełożenia wiedzy teoretycznej na praktyczną pomoc dla menadżerów i specjalistów. Dzięki temu potrafią oni wprowadzić praktyczne ożywnienie w proces przyswajania wiedzy, co z łatwością można zastosować w działających obecnie złożonych organizacjach.

Tytuły, jakie ukażą się w przyszłości

Kolejne tytuły serii ManagementBriefs.com oczekiwane w latach 2011- 2012

Negotiating Skills (Zdolności negocjacji)

Assertiveness & Self-Esteem

(Asertywność i poczucie własnej wartości)

Talent Management (Zarządzanie talentem)

Managing Reward Effectively (Efektywne zarządzanie nagradzaniem)

Managing Diversity (Zarządzanie różnorodnością)

Handling Discipline (Zagadnienia dyscyplinarne)

Innovation (Innowacje)

Entrepreneurial Skills (Kształtowanie przedsiębiorczości)

Influencing Skills (Umiejętność wywierania wpływu na innych)

Coaching Skills (Zdolności trenerskie)

Finance for non-Financials (Finanse dla niewtajemniczonych)

Budgeting & Cost Management (Zarządzanie budżetem firmy)

Leadership & Strategic Change (Przywództwo i zmiany strategiczne)

Mediation Skills (Zdolności mediacyjne)

Personal Development (Rozwój osobisty)

Strategic Issue Communications (Komunikacja strategiczna)

Burnout (Wypalenie)

Life Balance - A Way Forward for You (Jak osiągnąć równowagę życiową)

Strategic Marketing (Marketing strategiczny)

Managing Attendance at Work (Zarządzanie frekwencją w przedsiębiorstwie)

Employee Relations (Stosunki pracownicze)

Change Management (Zarządzanie zmianami)

Organisation Design (Restrukturyzacja przedsiębiorstwa)

Customer Relationship Management (Zarządzanie relacjami z klientem)

PR Skills for Managers (Umiejętności PR dla kadry menedżerskiej)

Organisation Development & Training (Szkolenia i rozwój organizacji)

Energy Management (Zarządzanie energią)

Logistics & Supply Chain (Logistyka i łańcuch dostaw)

International Marketing (Marketing międzynarodowy)

Total Quality (Jakość kompleksowa)

Dealing with Difficult People (Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi)

Facilitation Skills (Umiejętności interpersonalne)

Consumer Behaviour (Zachowania konsumenckie)

Managing Upwards (Zarządzanie w górę)

Giving & Receiving Feedback (Ocenianie i bycie ocenianym)

Effective Meetings (Efektywne zebrania)

Business Ethics (Etyka biznesu)

Delegation & Empowerment (Umiejętność efektywnego delegowania)

Risk Management (Zarządzanie ryzykiem)

Marketing of Services (Marketing usług)

Dane kontaktowe

Adre s:
Management Briefs Ltd,
30 The Palms,
Clonskeagh,
Dublin 14,
Irlandia.

Tel. : +353 (0)1 2788980

Sprzedaż : sales@managementbriefs.com

Media: press@managementbriefs.com

Informacje o gólne: info@managementbriefs.com

Opinie : feedback@managementbriefs.com

Zapytania międzynarodowe : international@managementbriefs.com